Pasta Pigment Zobacz większe

Barwnik Pigment do żywic Pasta BLACK

4,90 zł brutto

Więcej informacji

Barwniki Pasta Pigment EpoxyArt

Seria barwników pasta pigment EpoxyArt to najwyższej jakości substancja do zabarwienia. W odpowiednim dozowaniu powoduje kompletne zabarwienie do postaci solid. Opakowanie: pojemnik 6g w postaci pasty.

PRZEZNACZENIE Barwniki do barwienia żywic epoksydowych, poliestrowych, lakierów, farb, etc.. Są to barwniki na bazie rozpuszczalnika. Nadaje określony kolor aż do utraty transparentności „solid” Idealna do powłok, większych odlewów, malowania, etc. Wydajność: 0.5-3% w stosunku do mieszanki. Intensywność koloru jest ściśle zależna od ilości dodanego barwinka oraz naturalnego koloru żywicy. Zalecamy przeprowadzenie wstępnej próby na małej ilości żywicy.

ZALECENIA Przed użyciem należy dobrze wymieszać substancje. Barwnik dodajemy do wcześniej wymieszanej żywicy z utwardzaczem. Dodajemy barwnik delikatnie mieszając do uzyskania wymaganego efektu oraz jednolitej mieszanki. Zalecamy dozowanie w ilości 0,5-3%. Pigment w ilości 3% składowych mieszanki nie zmienia właściwości fizycznych żywicy po utwardzeniu.

MAGAZYNOWANIE Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej.

BHP Należy stosować podstawowe środki ostrożności jak do środków chemicznych: odzież ochronną, okulary, gumowe rękawiczki. Chronić przed dziećmi, Trzymać z dala od żywności Nie wdychać rozpylonej cieczy / proszku, Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane, w przypadku braku odpowiedniej wentylacji należy użyć indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.