Pigment Fluo Zobacz większe

Barwnik Pigment do żywic Fluo PURPLE

4,90 zł brutto

Więcej informacji

Barwniki FLUO EpoxyArt

Seria FLUO EpoxyArt to najwyższej jakości barwniki o bardzo jaskrawych i wyrazistych kolorach. Opakowanie: 5g Lub 30g w postaci proszku.

PRZEZNACZENIE Barwniki do barwienia żywic epoksydowych, poliestrowych, lakierów, farb, etc. Nadaje żywicy określony kolor ale należy pamiętać że żywica traci transparentność. Wydajność: 0,5-5% w stosunku do mieszanki. Intensywność koloru jest ściśle zależna od ilości dodanego barwinka oraz naturalnego koloru żywicy. Zalecamy przeprowadzenie wstępnej próby na małej ilości żywicy.

ZALECENIA Barwnik dodajemy do wcześniej wymieszanej żywicy z utwardzaczem. Dodajemy barwnik delikatnie mieszając do uzyskania wymaganego efektu oraz jednolitej mieszanki. Zalecamy dozowanie w ilości 0,5-5%. Barwnik w ilości 3% składowych mieszanki nie zmienia właściwości fizycznych żywicy po utwardzeniu.

MAGAZYNOWANIE Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej.

BHP Należy stosować podstawowe środki ostrożności jak do środków chemicznych: odzież ochronną, okulary, gumowe rękawiczki. Chronić przed dziećmi, Trzymać z dala od żywności Nie wdychać rozpylonej cieczy / proszku, Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane, w przypadku braku odpowiedniej wentylacji należy użyć indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.